Laboratoř

Firma GALVAMET spol. s r.o. je certifikovaným pracovištěm podle norem ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.1, AS 9100 a Nadcap pro letecký průmysl a taktéž nositelem oznámení Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. 

Laboratoř jako součást týmu řízení jakosti je v každé společnosti specializované pracoviště na zjišťování vad a nedostatků. Hodnotu však přidává prevence a předcházení nedostatkům. Kalírna, jakou má společnost GALVAMET spol. s r.o., má tým vynikajících odborníků na hodnocení metalografických struktur, provádíme měření tvrdostí podle metod Rockwell, Brinell a Vickers. Kontrola je pracoviště s 24 hodinovou obsluhou a zajišťuje servis všem technologiím. 

Pracoviště kontroly je vybaveno tvrdoměry pro metody Brinell – ČSN EN ISO 6506-1; Rocwell – ČSN EN ISO 6508-1; Vickers – ČSN EN ISO 6507-1 ; Knoop – ČSN EN ISO 4545-1. Disponujeme také přenosnými tvrdoměry, které můžeme použít v terénu dle potřeb zákazníka. Přístroje jsou každoročně kalibrovány externí laboratoří.

V laboratoři máme taktéž přístroje od firmy Hanyko Praha a to ruční pilu Abrasimet pro dělení materiálu o maximálních rozměrech 500 x 200 x 150 mm a průměru až 100 mm, zapékací lis Simplimet – průměr vzorku 30 mm a automatickou leštičku Alphavector s leštící hlavou pro standardní přípravu metalografických vzorků, mikroskop pro obrazovou analýzu VHX 5000 od firmy Keyence, jehož software je vybaven širokou paletou nástrojů pro úpravu zobrazení, měření geometrických tvarů, rozměrů a podílů plochy při zvětšení 250 až 2 500 krát, plně automatický tvrdoměr Carat od firmy Metalco – přístroj pro hloubkovou analýzu tvrdosti v řezu součástí metodou HV 0,001 – HV30. Díky motorizovanému posuvu a softwarovému vybavení lze přístroj použít pro vícečetná měření průběhů tvrdostí nebo tvrdostní mapy.

Spolupracujeme se specializovanými pracovišti Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, laboratořemi SIMD v oblastech materiálového inženýrství, lomových charakteristikách na fakultě materiálového inženýrství. 

Kontrola jakosti zpracovávaných zakázek je standard podnikové kultury.

Close -->

Prohlížením našich stránek souhlasíte s použítím cookies. Tato zpráva se vám zobrazí jen jednou.

Cookies | Zavřít