Zavolejte nám +420 571 999 360 / Napište nám galvamet@galvamet.cz
Svět tepelného zpracování

Hra o Zemi

 • Zaměření do všech oblastí života od lokální a společenské až po globální chování národů a států je podloženo roky studia podnikového života. My, občané České republiky a usídlenci v kraji Valašsko, vědomi si specifik krajiny, lokálního patriotismu, zvyků a tradic, společně usilujeme o rovnováhu mezi soukromým a veřejným blahem. Hra o Zemi GALVAMET je jedním z mnoha nástrojů, jak se k myšlence liberální demokracie v komplikovaném demografickém vývoji světa zafixovat a  následně přežít.
 • Při provádění hlavní činnosti podnikání je firma zaměřena nejen na hlavní obor a tím je tepelné zpracování kovů, ale dá se říct, že stejně vyváženě na termín spolupráce a přijetí svého poslání v rámci existence člověka, jako prostředníka mezi zákazníkem – strojem a jím samotným.
 • Není to lehká práce pracovat v kalírně. Ale je důstojná a čestná. Energie strojů, lidských mozků a paží spolu s energiemi dodávanými v měrných jednotkách přispívají k rozvoji lidské rasy na světě. Pomáhají k její existenci. Zpracovávaný kov je tak bez nadsázky věčný.
 • V posledních letech se rozmohly trendy, které budí takzvané nové vášně. Zbytečně. Protože na nich nic nového není. Klimatické změny, bezemisní technologie, GREEN DEAL, setkání v DAVOSU, Lisabonská smlouva, Kjótský protokol, Pařížská dohoda, lov velryb, chránění motýlů, mokřady, slušné pozdravení a poctivá práce pro toho, kdo mě zaměstnává… Snad jen ty názvy. Málokdo má raději haldy hlušiny než květnatou louku s motýle.
 • Co je na tom nového? Snad jen ten hlasitý zájem. To všechno my zde na Valašsku známe, prakticky realizujeme desítky let a máme z toho radost i výsledky. Podívejte se na naší fotku z doby, kdy jsme koupili objekt od bývalé Zbrojovky Vsetín.
 • Pod slovem disruptivní si lidé dnes představují návrat. Od návratu k zlepšení anebo zjednodušení. A tak si doma vaříme marmeládu, zakládáme bylinkové zahrádky, nosíme oděvy, které bychom dříve vyhodili, anebo jezdíme na kole do práce. Používáme pak slova, že jsme IN, cool anebo ECO. Tohle Valaši nepotřebují. Protože jsou normální.
 • A když už přeci musíme přiznat, že i my škodíme, a kompenzujeme-li naše negativní dopady na klimatické změny a životní prostředí, rozhodně pak nechceme, aby někdo trpěl. Ve výčtu náprav ke zlepšení a nebo nezhoršování máme jako první kalírna v České republice profesionálně zpracovaný audit o CO2 stopě naší firmy.
 • Každý rok učiníme řadu drobných a několik velkých opatření proti růstu naší uhlíkové stopy a to organizačně, technicky a investičně. Mezi ně patří:

   

  – Výměna topného systému plynem na tepelná čerpadla voda – voda, která využívají teplou vodu z našich technologií na ohřev TUV, topení, sprchování.

  – Čerpání lesní vody samospádem na změkčování vody průmyslové

  – Sběr dešťové vody do velkoobjemového bazénu na následné použití

  – Soustavy kompresorů s frekvenčními měniči pro úsporu elektrické energie

  – Fotovoltaická elektrárna od roku 2013 a nově rozšířená v roce 2021 na 246 kWp s úsporou 4000 tun CO2 za dobu životnosti

  – Investice do linky SOLO a úspory  274 MWh elektřiny za rok a úspora 291 tun CO2 ročně

  – Investice do vakuových technologií TAV a úspora 459 MWh elektřiny  a úspora 464 tun CO2 ročně

  – Odpad vnímáme jako surovinu. Upotřebené oleje, papír, dřevo, kov a plasty jsou druhotně využívány. O vše z toho je obchodní zájem.

  – Výměna osvětlení za úsporné je praktikována postupně s rozvojem jednotlivých pracovišť každý rok

  – Nová výrobna dusíku, která umožnila snížený objem jeho nákupu a dopravu  kamiony

Prezentace TOF_2015

 • Firmy dávají na odiv svoje hodnocení jako společensky odpovědných. Je se tedy taky nutné pochlubit. Dvakrát jsme byli platformou Byznys pro společnost oceněni jako TOP odpovědná firma. 2x jsme získali první místo. Ocenila nás platforma VIA BONA, dostalo se nám ocenění od velvyslance USA v ČR, starosty města Vsetín, případně jsme byli vyhlášeni zodpovědnou firmou Zlínského kraje.