Sociální síť

Společnost GALVAMET vytváří tradiční sociální sítě. Vztahem k přírodě i lokálnímu prostředí se řadí k předním partnerům Valašského národního divadla, Charity Vsetín, tiskovým periodikům a regionální televizi. Nejen, že jsme dárci, ale pracujeme aktivně na rozvoji vztahů mezi lidmi, podnikateli i institucemi. Vsetín je krásné místo pro život. 

Důkazem možné koexistence mezi firmou, jejími zaměstnanci, vedením města, rozpočtovými či příspěvkovými organizacemi byla např. existence akce Papír pro Pepíka, která spočívala ve sběru starého papíru, jejíž výtěžek byl poukázán na konto malého chlapce, který se narodil s nevyléčitelným syndromem.

Dalším příkladem je propojení návaznosti mezi firmou Galvamet, jejími zaměstanci a například charitativními organizacemi, kdy se spolupodílíme na Tříkrálové sbírce nebo na rozvážce obědů a drobné pomoci. Jsme přesvědčeni, že i touto formou daru lze pro nás všechny získat užitek.

Close -->

Prohlížením našich stránek souhlasíte s použítím cookies. Tato zpráva se vám zobrazí jen jednou.

Cookies | Zavřít